Wat is Leer-Kracht Primair?

Leer-Kracht Primair is een programma in het primair onderwijs, mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kinderpostzegels, en gericht op het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Druk gedrag, maar ook stil, angstig of agressief gedrag, en de aandacht voor trauma’s stelt leerkrachten meer dan eens voor de vraag van de juiste aanpak, vragen over handelingsvaardigheid. Wat werkt in de groep, in de klas, wat helpt collega’s in de praktijk in de dagelijkse omgang met gedragsvraagstukken?

De kern van het programma Leer-Kracht Primair ligt in de praktische en directe ondersteuning en professionalisering van leerkrachten. Die ondersteuning richt zich op de preventie, signalering en op de aanpak van gedrags- en emotionele problemen van leerlingen in de klas. Het gaat om ondersteuning direct en dichtbij die nauw aansluit bij wat leerkrachten zelf aangeven nodig te hebben. Ondersteuning, die aansluit bij wat de zorgstructuur in het samenwerkingsverband en de school nu al aan professionele steun biedt.

Bouwstenen van het programma Leer-Kracht Primair

De aanpak maakt gebruik van bouwstenen die in de vorm van modules worden aangeboden. De kern van de aanpak omvat op dit moment een vijftal modules met bijeenkomsten. Het gaat om trainingen en workshops die zich richten op directe en praktische ondersteuning bij gedragsvraagstukken en preventie daarvan. In de startfase van het programma (module 1) wordt op maat van de groep scholen of het samenwerkingsverband modulen geselecteerd en een keuze gemaakt over de volgorde van aanbieden.

  • Module 1: Start werkgroep Leer-Kracht Primair en behoeftepeiling
  • Module 2: Werken met de app Leer-Kracht Primair
  • Module 3: Samenwerken met ouders
  • Module 4: Werken met leerkrachtkringen
  • Module 5: Werken met gedragsspecialisten en ervaringsdeskundige leraren

De gekozen aanpak binnen Leer-Kracht Primair is sterk beïnvloed door onderzoek dat is uitgevoerd naar gedragsvraagstukken die leerkrachten in het primair onderwijs tegenkomen, de ervaren steun, en hun ondersteuningsbehoefte en professionele werkpunten bij de aanpak van gedragsproblemen (Van Veen & Van der Steenhoven, 2014). Daarbij is een belangrijke onderzoeksbevinding dat veel leerkrachten vinden dat zij onvoldoende zijn toegerust voor gedragsvraagstukken en passend onderwijs, en dat professionalisering én steun van collega’s en andere deskundigen in en om de school aandacht behoeven.

Wil je meer weten over Leer-Kracht Primair en de praktijkervaringen met het programma in samenwerkingsverbanden po, bezoek dan onze website www.leer-kracht.ncoj.nl.