De app Leer-Kracht Primair

De app Leer-Kracht Primair, die in de praktijk van het project Leer-Kracht Primair is ontwikkeld, is bedoeld voor leerkrachten. Concreet stelt de app leraren in het primair onderwijs in staat eigen vragen over die soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega’s. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan. Geen app voor deskundigen, niet voor bestuurders, ouders, maar gereedschap voor collega’s die in dezelfde regio in het primair onderwijs aan het werk zijn. Een besloten app met waarborg voor je professionele privacy.

Voor wie?

De app is een middel voor leerkrachten in het primair onderwijs om op een snelle en laagdrempelige manier de hulp in te roepen van collega’s. Het gaat niet om leerkrachten uit het gehele land, maar om collega’s dichtbij. Collega’s van hetzelfde samenwerkingsverband of bestuur. Collega’s die net als jij voor de klas staan of in het samenwerkingsverband of bestuur ondersteuning verlenen.

Er wordt dus alleen meegelezen door mensen die de praktijk van het onderwijs uit eigen ervaring kennen. Omdat kennis en ervaring verschillen, kunnen collega’s je soms met een kleine opmerking verder helpen.
De App Leer-Kracht Primair
Nadrukkelijk is het niet de bedoeling dat ouders of leden van schoolbesturen toegang krijgen tot de app. Het beheer ligt daarom in handen van een redactie die samengesteld wordt in overleg met de leden van de projectgroep Leer-Kracht Primair van het eigen samenwerkingsverband of het schoolbestuur.

Hoe werkt het?

De app kent net als WhatsApp een scherm voor het stellen van een vraag. Een vraag aan collega’s in het eigen samenwerkingsverband. Daar kan, als dat helpt, een foto bij. Collega’s kunnen op hun mobiele telefoon, tablet of iPad de vraag ontvangen en meelezen. Ze kunnen de vraagsteller een antwoord sturen. Soms een idee, een bron, zo nu en dan inzichten vanuit eigen kennis en ervaring. De vraagsteller kan aangeven welk antwoord het meest behulpzaam was. Het is ook mogelijk een eigen groep samen te stellen of met een gekozen collega het digitale gesprek aan te gaan.

App Leer-Kracht voorbeeld van scherm App Leer-Kracht voorbeeld van scherm

Interesse?

Heb je interesse en wil je de app gebruiken of heb je behoefte aan aanvullende informatie, neem dan contact met ons op via het contactformulier.