Programma en app Leer-Kracht Primair

Deze website gaat over het programma Leer-Kracht Primair en het omgaan met gedragsproblemen in het primair onderwijs. Dat project is uitgevoerd door het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en kreeg de ondersteuning van de Stichting Kinderpostzegels.

In nauwe samenwerking met EDventure, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland, wordt het programma Leer-Kracht Primair aangeboden aan scholen, samenwerkingsverbanden en besturen in het primair onderwijs.

De nadruk in het programma Leer-Kracht Primair op de ontwikkeling van de eigen school, van leraren, van learning on the job past naadloos in de visie van EDventure en de daarin samenwerkende adviesbureaus.

In het kader van dit landelijk onderwijsproject is een app ontwikkeld voor leerkrachten dat zich richt op de directe communicatie tussen leraren.

De website legt kort uit wat het programma Leer-Kracht Primair beoogt en op welke wijze leerkrachten de app kunnen benutten om beter om te gaan met de gedragsproblemen van kinderen in hun groep of klas.